• 01

  น้ำตาลสุรินทร์ได้เข้ารับรางวัลการรับรองมาตรฐาน Bonsucro

  26 - 04 - 2561

  คุณประเสริฐ เสถียรถิระกุล
  ประธานกรรมการบริษัท ได้เข้ารับการประกาศการรับรองมาตรฐาน Bonsucro ใน เดือนกุมภาพันธ์ 2561

  อ่านรายละเอียด

 • 02

  มอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียน
  เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

  13 - 01 - 2560

  นายยงยุทธ เสถียรถิระกุล
  กรรมการผู้จัดการ บริษัท
  อุตสาหกรรมโคราช จำกัด
  ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่
  โรงเรียนในเขต

  อ่านรายละเอียด

 • 03

  กลุ่มโรงงานน้ำตาลเคไอ
  และบริษัทในเครือ

  4 - 02 - 2559

  มีนโยบายเปิดกว้างให้ หน่วยงานทั้ง
  ภาครัฐและเอกชนตลอดจน สถาบันการศึกษาที่มีความสนใจ เข้ามา
  เยี่ยมชม

  อ่านรายละเอียด