• 01

  มอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียน
  เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

  13 - 01 - 2560

  นายยงยุทธ เสถียรถิระกุล
  กรรมการผู้จัดการ บริษัท
  อุตสาหกรรมโคราช จำกัด
  ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่
  โรงเรียนในเขต

  อ่านรายละเอียด

 • 02

  กลุ่มโรงงานน้ำตาลเคไอ
  และบริษัทในเครือ

  4 - 02 - 2559

  มีนโยบายเปิดกว้างให้ หน่วยงานทั้ง
  ภาครัฐและเอกชนตลอดจน สถาบันการศึกษาที่มีความสนใจ เข้ามา
  เยี่ยมชม

  อ่านรายละเอียด

 • 03

  กลุ่มโรงงานน้ำตาลเคไอ
  และบริษัทในเครือ

  4 - 02 - 2559

  มีนโยบายเปิดกว้างให้ หน่วยงานทั้ง
  ภาครัฐและเอกชนตลอดจน สถาบันการศึกษาที่มีความสนใจ เข้ามา
  เยี่ยมชม

  อ่านรายละเอียด