• 02

  น้ำตาลสุรินทร์ได้เข้ารับรางวัลการรับรองมาตรฐาน Bonsucro

  26 - 04 - 2561

  คุณประเสริฐ เสถียรถิระกุล
  ประธานกรรมการบริษัท ได้เข้ารับการประกาศการรับรองมาตรฐาน Bonsucro ใน เดือนกุมภาพันธ์ 2561

  อ่านรายละเอียด

 • 03

  มอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียน
  เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

  13 - 01 - 2560

  นายยงยุทธ เสถียรถิระกุล
  กรรมการผู้จัดการ บริษัท
  อุตสาหกรรมโคราช จำกัด
  ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่
  โรงเรียนในเขต

  อ่านรายละเอียด